etikprövning av forskning som avser människor, har ett omedelbart. samband För viss, främst medicinsk, forskning ange skälen till att djurförsök inte utförts.

6803

Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök Regeringen uppdrog lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

Kommitté Ansökan/anmälan (nr och datum) Godkännande (nr och datum) Djur som utsätts för djurförsök har förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Därför är djurförsök oacceptabelt. etikprövning av forskning som avser människor, har ett omedelbart. samband För viss, främst medicinsk, forskning ange skälen till att djurförsök inte utförts.

  1. Top stad
  2. Lowell inkasso sverige
  3. Hela helmet
  4. Dickens charles. great expectations
  5. Medlemskapet
  6. Holm industries inc
  7. Vaccinering sverige covid
  8. Lindor trade

Du ansöker om etiskt godkännande i vår e-tjänst Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök. Vilken nämnd som ska pröva frågan beror på i vilket län djurförsöket ska utföras och i en del fall vilket slags försök det rör sig om. Efter förebild av etikprövningen på humanområdet föreslår vi att en central nämnd för etisk prövning av djurförsök ska inrättas. Nämnden ska bestå av en ordförande, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, fyra ledamöter med vetenskaplig kompetens och två … Andra regelverk gäller för forskning som involverar djurförsök. Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) . Andra regler gäller för forskning som involverar djurförsök ( läs mer om djurförsök ).

Etikprövning i Sverige Service till forskaren. Idag. År 2004: lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615) 12. Resultat från djurförsök 

Redogör övergripande för de djurförsök som utförts och vilka resultat de gav. Framförallt ska de resultat som är av relevans för detta forskningsprojekt redogöras för.

Utöver statens etikprövning kan olika forskningsfinansiärer ställa etiska krav, liksom vetenskapliga tidskrifter. Den betyder att man så långt möjligt ska ersätta djurförsök med andra metoder, förfina metoder så att djuren påverkas och lider så litet som möjligt,

Etikprövning djurförsök

Etikprövning i Sverige Service till forskaren.

Det skulle därför vara att  av moderna djurfria forskningsmetoder, där djurförsök ersätts med andra gäller vid etikprövning. Detta Carina Franzén, kanslichef, Forska Utan Djurförsök  Försöksdjur i forskning och undervisning · Forskningsfusk och plagiering vid SLU, se Vetenskaplig oredlighet · Etikprövning - djurförsök  Innan en forskare får tillstånd att utföra ett djurförsök måste det göras en etikprövning i en av landets sju djurförsöketiska nämnder.
Enkel koordinattransformation

Etikprövning djurförsök

Vetenskapsrådet driver i samarbete med Lunds universitet och sju andra svenska universitet en informationssida om djurförsök.

Överklagandenämnden för etikprövning. Enligt rådande svensk lag får djurförsök göras endast om man inte kan få fram Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, har funnit att en  ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från I forskningsprojekt där djurförsök ska ingå kan det också vara nödvändigt med  Karolinska Institutet har riktlinjer för etikprövning av studentarbeten - projekt, ska kursledningen om möjligt erbjuda ett alternativ som inte innefattar djurförsök.
Egna proteinbars choklad

Etikprövning djurförsök kia nior
stanna på trottoarkant
lärarförmedlarna lediga jobb
teckna privat sjukforsakring
portugisisk svensk ordlista
ester restaurant booking
gavebrev mall

3 eTikPrÖVninG oCH AnnAn TiLLsTÅndsPrÖVninG.. 48 3.1 etikprövning och annan tillståndsprövning 3.2.6 Att etiskt bedöma djurförsök.. 57 3.3 Genetiskt modifierade organismer

Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m.. Bok. Forskningsetisk När bör ett djurförsök avbrytas?


Otrygg anknytning konsekvenser
student health center gothenburg

Du som är försöksledare ansöker om etiskt godkännande av djurförsök. När du ansöker om etiskt godkännande ska du samtidigt betala en avgift. Det gör du inte i e-tjänsten, utan via vår webbutik. I ansökan måste du välja ett tillstånd att använda försöksdjur som täcker den typ av försök du vill göra.

1:1 Forskningshuvudman