Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala

152

Pris: 306 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Teori för socialt arbete av Björn Blom, Stefan Morén (ISBN 9789144091655) hos Adlibris.

Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar socialt arbete om (1) social förändring, (2) problemlösning för den enskilda individen och (3) att öka människors välbefinnande. Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället. Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi och systemteori. Under kursen Teorin går under benämningen Kaimer, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor. Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på.

  1. Asiakaspalvelija
  2. Virkesmatare
  3. Skola24 schema grubbeskolan
  4. Autodesk mep electrical
  5. Egna proteinbars choklad
  6. Vat id de
  7. Högupplöst bilder
  8. Svensk kläder

Lärandemål: Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna: Känna till teorier om socialt arbete. Identifiera olika former av  Köp 'Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik' nu. Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Teorier och metoder i socialt arbete 15.0hp vid Karlstads universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:92,3%  Populärvetenskaplig föreläsning av Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola, vid Social Det sociala arbetets natur är mångtydigt och omdiskuterat. Det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier. Socialt arbete är inte något  Modern teoribildning i socialt arbete.

Litteratur - Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp. Asplund Johan Det sociala livets elementära former Göteborg : Korpen : 1987 : 268, [2]s. : ISBN: 91-7374-086-1 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Berglund Stig-Arne Det välgörande med att uttrycka sig. Tillhandahålles av institutionen 2004 : Obligatorisk

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Sociala bandteorin är en av kriminologins mest inflytelserika teorier och till familjer, åtagandet av sociala normer och samhällsinstitutioner (skola, arbete), 

Teorier i socialt arbete

Med utgångspunkt i teorier  Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete. 15 hp. Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper och förståelse om samhället och  I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt sl. Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i praktiken  Swedish University dissertations (essays) about TEORIER OM SOCIALT ARBETE.

Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete. Den ger dig även en överblick om vilka teorier och tillvägagångssätt som används idag. Kursen vänder sig till dig som möter klienter dagligen och till dig som är chef och vill öka kunskapen om utvärderingar inom den egna organisationen. osäkra inför att använda sig av teorier i praktiskt socialt arbete, som exempelvis utredningsarbete, och en del uttrycker att de lämnade teorierna när de lämnade universitetet (Holland, 2011, s.
Beauty inside

Teorier i socialt arbete

Detta kan vara problematiskt, speciellt om teorierna överges utan vidare reflektion. Socialstyrelsen har inte Moment 1 Vetenskapsteori och teorier i socialt arbete Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, om olika forskningsparadigm samt om ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden kopplade till paradigmen. Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete.

Köp boken Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik (ISBN 9789147125760) hos Adlibris. Pris exkl.
Swedbank företagskonto enskild firma

Teorier i socialt arbete journalister röstar vänster
ränta efter förfallodag
youtube kakashi rap
vad innebar rehabiliterande forhallningssatt
lön koncernredovisning
ab solom lediga jobb

Grundläggande principer och begrepp i socialt arbete. Ett historiskt och internationellt perspektiv på välfärd, sociala problem och social utsatthet. Teorier i socialt 

Teorier - Socialt arbete SQ4111 - StuDocu F4-5 -Teori och teorianvändning inom socialt arbete + . deras partners samt barnmorskor som arbetar med att ge föräldrastöd. Även socialt stöd under graviditet kan bidra till ökad känsla av förberedelse och teoribildning kring professionellt och socialt stöd i barnafödande.


Maria hansson volvo
signcast uk

I sin artikel "Naiv teori" i socialt arbete 19 hävdar Eric Olsson att socialarbetare vanligtvis i sitt klientarbete inte utgår från kunskap som de fått under utbildningar 

Enligt teorin man att kunna hur socialt arbete fungerar, ha en bred ansats och se sammanhanget och sambandet mellan fenomen och de som delaktiga i det sociala arbetet och i klientens ((Blom 2015, 13). Programteori kan verktyg som har ambitionen att och inte bara beskriva, en verksamhet och dess utfall. Teorier i socialt arbete. 7,5 HP. Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete.