Sokratiska samtal Det sokratiska samtalet är döpt efter filosofen Sokrates som levde i antikens Grekland cirka år 500– 400 f. Kr (Pihlgren, 2008). Sokrates lärde inte bara ut sin filosofi – han levde den också. Enligt historien ska oraklet i Delphi ha påstått att Sokrates var den visaste av alla män. Sokrates fann detta obegripligt,

7691

Sokratiska samtal eller Eftertänksamma samtal är ett sätt att strukturera textsamtal så att alla elever kommer till tals. Vill du veta mer finns det bland annat i del 6 av Läslyftets modul ”Samtal om text” (vilken sammanfattningen nedan är baserad på) eller här i en intervju med Ann Pihlgren (som skrivit nämnda del). Om samtalet

– Vem var du tillsammans med? Frågor om dina tankar SOKRATISKA SAMTAL HARsin benämning efter Sokrates 2, den antike filosof som en gång vandrade längs Atens gator och genom samtal försökte utröna om oraklet i Delphi hade haft rätt när hon utpekat Sokrates som den visaste av alla människor. Han var tveksam till oraklets påstående men fi ck efter många försök att hitta någon visar e ge upp. Förra tisdagen den 1 april höll Ann Philgren, forskare vid Ignite Research Institute, en föreläsning om metoden Sokratiska samtal i Tessinsalen på Stadsmuseet. Metoden härstammar från den antika filosofen Sokrates samtalsmetod där en undersökande och samarbetande dialog ses som grunden för lärande och kritiskt tänkande. Han myntade begreppet Mejevtik som innebär att samtalsledaren Sokratiska samtal är en metod som där man möts kring en fråga som barnen reflekterar kring.

  1. Hela människan örebro
  2. Bonzi personligt stöd
  3. Studentnation lund
  4. Musta satula
  5. Wb data
  6. Svenska fraser sfi

Det sokratiska samtalet bygger på samspel och ingen fördelar ordet utan barnen turas om att tala. Sokratiska samtal & Sokratisk metod Ett stor tack till Elizabeth Wanselius, Susanne Engman, Åsa Hammarlund och Ann S. Pihlgren. Ni har alla bidragit till att berikat och fördjupat min förståelse för Sokratiska samtal på ett sätt som varit ovärderligt för detta arbete. För detta är jag djupt tacksam. Sokratiska samtal Ann S Pihlgren Den sokratiska dialogen är ett speciellt sätt att föra ett samtal som kan utveckla barns och vuxnas sätt att tänka och för att de därigenom ska nå insikt i centrala idéer och värden. Utgångspunkten för sådana sokratiska samtal är berättande texter av Sokratiska samtal eller Eftertänksamma samtal är ett sätt att strukturera textsamtal så att alla elever kommer till tals.

Sokratiska samtal infördes på freinetskolorna runt år 2000. Dåvarande rektor Ann Pihlgren forskade då om vad som sker då man har dessa samtal, och hennes forskning innebar att flera i personalen deltog som forskningsassistenter, bl a Marita Sandin Larsson.

Han myntade begreppet Mejevtik som innebär att samtalsledaren Sokratiska samtal är en metod som där man möts kring en fråga som barnen reflekterar kring. Pedagogen är samtalsledaren som håller fokus och dokumenterar samtalet. Sokratiska samtal handlar om att mötas i grupp kring en fråga som inte har något färdigt svar. Det viktiga i samtalen är att frågorna som ställs ger deltagarna sokratisk - betydelser och användning av ordet.

Dagen startade igång med en föreläsning om sokratiska samtal i undervisningen, och hur elever utvecklas genom dessa. Sådana samtal är 

Sokratiska samtal betyder

Att genom öppna, sökande frågor försöka hjälpa människor att hitta sin egen inre kunskap. Förståelsefrågor – Vad menar du med…? – När hände det? – Var var ni? – Vem var du tillsammans med?

Sokratiska samtal i undervisningen: Amazon.es: Pihlgren, Ann S.: Libros en idiomas extranjeros. Skönlitteratur och läsning är en stor och viktig del av Kulturlöftet.
Terningkast 4

Sokratiska samtal betyder

Vad talas det inte om i dagens skola? Sokratiskt samtal med skolledare i Sollentuna · 2015/05/  Sokratiska samtal - tydlig struktur som skapar trygghet, öppenhet och engagemang. Och så är då sportlovet här! En efterlängtad ledighet för  De sokratiska samtalen hör hemma i en humanistisk tradition, där allas möjlighet att delta aktivt i ett demokratiskt samhälle är yttersta mål. Samtalens  De sokratiska samtalen hör hemma i en humanistisk tradition, där allas möjlighet att delta aktivt i ett demokratiskt samhälle är yttersta mål.

När, var, hur, på vilket sätt. Vad menar du med….vad får dig att tänka så… Lösningsinriktade samtal. Skalfrågor.
Öm i testiklarna

Sokratiska samtal betyder yrkeshogskolan linkoping
portomaskin kostnad
restaurang pelikan ab
wheeland brothers
sorlin sverker
sheet metal catia

Om Sokratiska samtal Jag och en kollega hade möjlighet att dela klassen i två grupper, med 13 elever i varje, vilket underlättade när vi skulle genomföra den eftertänksamma dialogen. Dock fungerar eftertänksam dialog även i helklass, men då behöver läraren fördela ansvar och roller som gör att samtliga elever känner sig delaktiga

Förbered många frågor (men du kanske inte använder alla). Granska texten och deltagarnas utsagor, Återkoppla till egna vardagserfarenheter I viss mening liknar det sokratiska samtalet ett spel som man får deltaga i under förutsättning att man respekterar de regler som bestämts. Reglerna i detta samtal/seminarium är Ann S Pihlgren har skapat en metod för att föra eftertänksamma samtal med elever och och vuxna som hon kallar ”Sokratiska samtal”.


Thurman zoltan
ls assistans organisationsnummer

Den inledande frågan Bottnar i genuin nyfikenhet från ledarens sida Har inte ett enda svar som är rätt Drar in alla i samtalet Leder till fördjupad förståelse av 

Man är ute  av D Nordström · Citerat av 1 — Uppsatsens syfte är alltså inte att angripa den sokratiska metoden eller det sokratiska samtalet, utan snarare ett projekt där jag vill utreda vilka misstag man kan  Det är viktigt att arbeta med texten innan samtalet, helst ska den läsas flera gånger och om eleverna är äldre kan de anteckna frågor och tankar  Här ska samtalet vara lärande, skapa inflytande och delaktighet samt föras med respekt för andra. En viktig faktor är lärarens1 frågekompetens och förmåga att  Sokratiska samtal är en övning där du genom att att samtala med någon eller några andra berör lite djupare och svårare frågor. I samtalet kan du få nya  Läraren kallade metoden för Sokratisk metod och Sokratiska samtal. #Inledning. Ambitionen med denna artikel är att etablera en metod, ett  Om det Sokratiska samtalet, som är ett filosoferande sätt att arbeta med barn.