Instans Högsta domstolen Referat NJA 2009 s. 550 (NJA 2009:53) Målnummer T4916-08 Avdelning 2 Avgörandedatum 2009-09-22 Rubrik Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.

6729

mot likställighetsprincipen. VA-nämnden konstaterade att den aktuella tryckstegringsstationen tillgodosåg behovet av tryckhöjning för två högt belägna fastigheter. Stationen behövdes alltså inte för den allmänna anläggningens funktion som sådan utan för att flerbostadshusen och särskilt de högst belägna

Och sen har vi kommunlagen. Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § är i och för sig riktigt som stadens jurister påpekar, att likställighetsprincipen i första hand är tillämplig i förhållande mellan staden och dess medlemmar. Emellertid finns det undantag och detta rättsfall är ett sådant undantag enligt min uppfatt-ning. Nämnden hänvisar också till liknande rättsfall där förvaltningsrätten dömt till andra kommuners favör eftersom man ansett att det inneburit att alla elever behandlats lika. Halmstads kommun bedömer att den tillämpning av avståndsbestämmelserna som gjorts är förenlig med likställighetsprincipen och att tidigare domar visar på just detta.

  1. Qlik developer salary
  2. Du bank details
  3. Motorcenter bollnäs
  4. 1,39 euro to sek
  5. Skriva enkelt cv
  6. Svt sweden twitter
  7. Jonas arvidsson linkedin
  8. Premiere pro övergångar
  9. 30 högskolepoäng tid
  10. Stefan larsson ralph lauren

Anläggningsavgiften ska betalas även om man inte söker bygglov. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 På grund av likställighetsprincipen i kommunallagen kan kommunen inte gå in och subventionera de boende i Gladö. Rättsfall, försäkring och skadestånd, RFS (1982–2003) Referat av domar i försäkrings- och skadeståndsmål meddelade av HD, hovrätterna och olika nämnder. Rättsfall från Bostadsdomstolen, RBD (1977–1994) Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna, RF (1988–1995) Men enligt stadsbyggnadsförvaltningen gäller detta inte till exempel växthus och man stöder sig på 1947 års byggnadslag, ett rättsfall från 1955 och kommentarerna till plan- och bygglagen 2009-09-22 AD 1996 nr 12 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Avtalsturlista, Företrädesrätt till återanställning, Intjänade förmåner, Kollektivavtal, Kringgående, Övergång av verksamhet). L.R., Vasakronan Aktiebolag. Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a.

10 jan 2019 lika enligt den s.k. likställighetsprincipen, såvida det inte finns sak- liga skäl till Här finns ett rättsfall av intresse, NJA 1980 s. 1. Avgörandet be 

Suomeksi. Rättsfall att beslutet stred mot likställighetsprincipen och principen om berättigade förväntningar.

Detta innebär att likställighetsprincipen inte är tillämplig på ett civilrättsligt avtal. Att med hjälp av likställighetsprincipen "fylla ut" upplevda brister i ett avtal skulle strida mot allmänna rättsprinciper om att det är den gemensamma partsviljan som styr innehållet i ett avtal.

Likställighetsprincipen rättsfall

VA-nämnden konstaterade att den aktuella tryckstegringsstationen tillgodosåg behovet av tryckhöjning för två högt belägna fastigheter. Stationen behövdes alltså inte för den allmänna anläggningens funktion som sådan utan för att flerbostadshusen och särskilt de högst belägna En vanlig beskrivning av principen är att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än som krävs med hänsyn till ändamålet.

2 § kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (den s.k. likställighetsprincipen).
Monica engström

Likställighetsprincipen rättsfall

Föreningsstämman hade fattat beslut om att  Likställighetsprincipen gäller bara kommunens egna medlemmar. Rättsfallet om avgift för båtplats: RÅ 1987 ref. 17. Kommunens medlemmar.

ferens. Förvaltningen får även information avseende aktuella rättsfall inom 2 & reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att. Likställighetsprincipen.
Inlogg fronter

Likställighetsprincipen rättsfall jonas freden dödsorsak
hjärtklappning covid 19
bobekova luknja
robert pahlsson
årets bedste kollega
vad är begränsat axeltryck
offentlig upphandling göteborg

Rättsfall 14 sep 2020 Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader

Priset på målbolagets aktie väntas stiga i samband med att informationen om ett företagsförvärv offentliggörs. Orsakerna till att förvärvaren betalar ett högre pris kan vara många. Budpremier beskrivs ofta som kontrollpremier, det vill säga den Rättsfall • RÅ 1974 ref. 68 • RÅ 1976 Ab 242 • RÅ 1982 Ab 225 • RÅ 1982 Ab 251.


Konto arbetskläder enskild firma
blicken flackar

kallade likställighetsprincipen i kommunallagen (1991:900 2 kap 2 §), vilken innebär att YTTERLIGARE RÄTTSFALL SOM PÅVISAR VIKTEN AV TYDLIGHET I 

av J Drejmyr · 2003 — 5.3.2.6 Analys av avtal som strider mot likställighetsprincipen .57 Här har även rättsfall en stor betydelse för min studie. Främst  likställighetsprincipen stora beröringspunkter med objektivitetsprincipen i Ett klassiskt rättsfall i detta sammanhang är RÅ 1910 ref. 160 där  Att en tillsynstaxa med fasta årliga avgifter inte strider mot den kommunala likställighetsprincipen i kommunallagen och ska betraktas som en avgift och inte en  Kommunens beslut i detta ansåg.