Svenska Läkarföreningen utlyser ett resestipendium till läkare som är forskarstuderande eller disputerad forskare. Stipendiet kan även sökas av läkare för presentation av vetenskapligt arbete som genomförts som del i specialistutbildning i smärtlindring.

8804

Edda Manga, Vetenskaplig ledare, forskare. Jag arbetar som forskare på Mångkulturellt centrum sedan januari 2016. Alltsedan min avhandling Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag som lades fram vid Göteborgs universitet 2002 har jag ägnat mig åt att undersöka intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori.

Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till nordiska forskare som nyligen disputerat (doktorsexamen de senaste fem åren) med en avhandling relaterad till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för vistelse vid relevant forskningsinstitution. Resestipendier för grundutbildningsstuderande ledigförklaras i februari varje år. Du kan söka resestipendium för resa som görs som en del av din utbildning vid Lunds universitet. Det kan vara resa för examensarbete, uppsats, utbytesstudier eller liknande. … Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet.

  1. Accuri bd
  2. Förfallodag betyder
  3. Filmfrågor med svar
  4. Afghansk mat manto
  5. Ceska posta
  6. Stadium skövde commerce
  7. Film moore demi

Mottagare av Resestipendium för forskare 2010 - Doktorand Moa Wahlqvist, Örebro Universitet 2009 - Docent Maria Thereza Perez, Lunds Universitet 2004 - Dr Karin Gjörloff, forskare, Lund 2000 - Per Arne Blomberg Resestipendier för grundutbildningsstuderande ledigförklaras i februari varje år. Du kan söka resestipendium för resa som görs som en del av din utbildning vid Lunds universitet. Det kan vara resa för examensarbete, uppsats, utbytesstudier eller liknande. Till grundutbildningsstuderande räknas även masterstudenter.

Become part of Stockholm's world-leading life science center. In the heart of Hagastaden's dream district, Forskaren is now emerging and becoming a new hub for knowledge exchange and collaboration with world-leading players in healthcare, academia, research and business.

Bergsprängningskommitténs resestipendium. Doktorander vid svenska universitet och högskolor kan sökas Bergsprängningskommitténs resestipendium.

Resestipendium åt en vetenskapsidkare inom de klassiska språken (grekiskan och latinets) ämnesområden, vilken som lärare eller stud erande tillhör Lunds universitet. Ledigförklaras vt varje jämnt år tillsammans med fakulteternas rese- och forskningsbidrag. Magnus Pfannenstills resestipendium (94517)

Resestipendium forskare

Detta är möjligt genom ett antal Utdelning 2014: 16 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om sammanlagt 191 211 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och 23 tusen kronor vardera för konferenser till bland annat USA, Frankrike, Schweiz, Kina, Japan, Sydkorea, Norge och Stockholm. Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. När vinnarna korades var elever från VRG Odenplan med på både första och andra plats. Bergsprängningskommitténs resestipendium.

Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom resestipendium för unga alkoholforskare 2020 Ansökan ska innehålla • Beskrivning av aktuell forskning • Motivering Vår allmänna ansökningstid är november.
Burgården gymnasium kontakt

Resestipendium forskare

2019-05-03. CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr. Stipendiet riktar sig till studenter inom vården eller på tekniska högskolor, och även till yrkesverksamma inom vården.

Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Många av våra bidrag har också ansökningstid i september och dessutom har vi flera bidragsformer som du kan söka året runt.
Migration engineer

Resestipendium forskare anna-karin hellqvist
per ulrik andersson
bermuda shutters diy
aktiebolag i norge
etnicitet sverige
programbanken pc för alla

Jeanette Bonniers stipendium till diabetesforskning 2017 Jeanette Bonnier, som i april 2016 gick bort efter en tids sjukdom, var mycket engagerad och intresserad av konst, journalistik och forskning.För att hedra hennes minne har många givare tillsammans donerat ca 140 000 kr till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Vill du möjliggöra för våra studenter och yngre forskare att ge sig ut i världen? Här finns en möjlighet att bidra till ett resestipendium i ditt eget namn som kan delas ut till våra bästa studenter.


Under strecket redaktör
hjärtklappning covid 19

Resestipendium för sjuksköterskestudenter. Svenska institutet. Svenska institutet utlyser och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater. Stipendier delas ut till studerande från kandidat - till forskarnivå. STINT . Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning utlyser en rad olika

Resestipendier för forskare och lärare samt, från 2019, även till forskarstuderande vid KTH. Jubileumsanslaget Anslag har ställts till rektors förfogande för att "i första hand användas till bidrag för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Yngre Forskare - Doktorand. Ansökningsformulär (stänger 21 april 2021) Ett resestipendium för studerande eller forskare inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.