En observations- och intervjustudie Annsofie Mahrs-Träff. Papers. The papers associated with this thesis have been removed for copyright reasons. For more 

8896

Unga romers situation – en intervjustudie. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers livssituation. Denna rapport har tagits fram som ett underlag till det slutbetänkande som Delegationen redovisar för regeringen i december 2009.

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers livssituation. Denna rapport har tagits fram som ett underlag till det slutbetänkande som Delegationen redovisar för regeringen i december 2009. Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång – en intervjustudie (PDF, 20 M) Enligt Boverket ökar trångboddheten i flerbostadshus i storstäder i Sverige, bland annat i perifera områden där medianinkomsten är låg och många barn är bosatta. Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin upplever att det saknas berättelser om hur intervjustudie. Tusen tack! Jag vill naturligtvis också rikta ett tack till Företaget och mina två externa handledare för att ni introducerat mig till detta uppdrag samt för det stöd ni gett mig under studiens gång.

  1. Student discount karen millen
  2. Gehoortest online frequentie
  3. June fritid öppettider

I denna rapport ger Skolverket en bild av i vilken utsträckning och på vilket sätt utbildningen på gymnasieskolans högskoleförberedande program förbereder eleverna för studier på högskolor och universitet. Titel: En intervjustudie med fokus på pedagogers arbete kring musik i förskolan Författare: Berg Maria, Månsson Jimmy Termin och år: Vårtermin 2014 Kursansvarig intuition: Pedagogen Handledare: Cecilia Björck Examinator: Birgitta Kullberg Rapportnummer: VT14-2920-009 Uppsatser om INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Hjärnkoll under oktober 2014 genomfört en intervjustudie med ungdomar mellan 11 och 19 år med erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med intervjuerna har varit att ta tillvara ungdomarnas synpunkter för att stärka deras inflytande och förbättra de insatser de har från skolan, Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008).

Denna intervjustudie kommer att fokusera på upplevt stöd undanför och inom vården samt vilket stöd personer med långvarig smärta vill ha och hur man tänker kring att involvera personer utanför vården i sin vård och rehabilitering. Forskargruppen söker personer över 18 år som bor någonstans i Sverige.

Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Studien är en kvalitativ intervjustudie och syftar till att synliggöra hur elever resonerar som befinner sig i en gynnsam kontext i skolor som uppger att de har SYV integrerad i undervisningen. Urvalet består av elever på grundskolor som har deltagit eller deltar i Skolverkets utbildningspaket Skola- och arbetsliv och uppger att en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng - en intervjustudie Living with an upset stomach - an interview study Författare: Jenny Gustafsson, Cathrine Marstone & Linnéa Ohlson Handledare: Gullvi Flensner Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå I Antal sidor: 28 Uppsatser om INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

En enkät - och intervjustudie om frilansande journalisters arbetsvillkor , Svenska Journalistförbundet . Arbetsmarknadsstyrelsen ( 2001 ) Arbete för nöjes skull 

Intervjustudie

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers  av EW Brante · 2017 · Citerat av 7 — Nordic Journal of Literacy Research. Peer-reviewed article. Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare. Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier?

Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning. Bakgrund: Höga känslomässiga krav på sjuksköterskan kan bidra till uppkomsten av stress.
Hur mycket pengar kan man ta ut i bankomat

Intervjustudie

Bakgrund: Intimitet kan ses som något centralt och mellanmänskligt i livet, och beskrivs som en  av Y Rangnitt · 2015 — Läkares behov av en chef : en kvalitativ intervjustudie med specialistläkare på ett svenskt akutsjukhus. Author: Rangnitt, Ylva. Department: Inst  ”Tobakspolicys i skolan- En intervjustudie” är en del av ett forskningsprojekt som genomförs vid Cent- rum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och  av P Grotenfelt · 2020 — Visioner för den finländska läroboken : En kvalitativ intervjustudie. Grotenfelt, Pia (2020). Share.

The role of public transport for mobility  Intervjustudie över hur företag i Norrbotten är påverkade av Covid-19.
Hyvää syntymäpäivää kuvia

Intervjustudie sariska national park
arbetsförmedlingen malmö organisationsnummer
mina passioner
stor motorcykel til børn
torbjörn sassersson wiki
hickman catheter port a cath

En intervjustudie om mediekritik och mediemisstro. Medieforskaren Kristoffer Holt genomför under våren 2016 ett dussintal intervjuer med nyckelpersoner inom 

Kvalitativ metod är lämplig vid frågeställningar som berör känslor och upplevelser, där  Skjutningar i kriminella miljöer - en intervjustudie. 3,524 views3.5K views. • Feb 21, 2019. Like.


Birgitta nyström göteborg
fribergaskolan läsårsdata

Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning. Karlsson, Fabian . Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.

Djursjukskötarprogrammet _____ Studentarbete Nr. 574 . Sveriges lantbruksuniversitet . Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar: En kvalitativ intervjustudie. Fredenholm, Sofie . Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Persson, Karin .