Kapitel 1.1 1. Naturliga tal 2: Addition: term+term=summa 3. Subtraktion: term-term=differens 4. Multiplikation: faktor*faktor=produkt 5. Division: täljare/nämnare=kvot 6.

1239

Term + term = summa . Term - term = differens . Faktor · faktor = produkt . Täljare /nämnare = kvot . Tals delbarhet / faktorisering . Innehållsdivision . Delningsdivision . Skriftlig huvudräkning . Algoritm . Standardalgoritm . Strategier vid huvudräkning . Talsortsräkning ”Störst först” ”Räkna upp från” ”Gå via 10”

Subtraktion: term – term = differens. Multiplikation: faktor · faktor = produkt. Division: täljare/nämnare täljare nämnare täljare : nämnare = kvot  A/ en kvot. B/ en differens. C/ en summa.

  1. Haga klädaffär
  2. Sifir 5 mudah
  3. Vilka fonder köpa

Tittar vi efter i tabell 3  täljare / nämnare = kvot (kvoten är det tal k som satisfierar ekvationen nämnaren · k = täljaren, förutsatt att nämnaren inte är 0. Division med 0 är odefinierad.) [ 2 ] Utöver de fyra vanliga räknesätten finns exempelvis potensräkning ("upphöjt till") och räkning med rotuttryck. $$ \frac{täljare}{nämnare}=kvot$$ Det ena talet, det som ska divideras (delas), kallas alltså täljare. Det andra talet, det som vi ska dividera täljaren med, kallas nämnare. Tillsammans bildar täljaren och nämnaren en kvot.

Learn askeback with free interactive flashcards. Choose from 43 different sets of askeback flashcards on Quizlet.

= 4 summa summa. 9- 6 = 3 täljare.

$$ \frac{täljare}{nämnare}=kvot$$ Det ena talet, det som ska divideras (delas), kallas alltså täljare. Det andra talet, det som vi ska dividera täljaren med, kallas nämnare. Tillsammans bildar täljaren och nämnaren en kvot.

Täljare nämnare kvot produkt summa

+ – 11 5 2 = 1 5 = 2,2 = 220% Blandad form Bråkform Decimalform Procentform Förkorta 3 • 5 2 • 5 15 10 = 3 2 = Förlänga 3 • 5 2 • 5 15 10 = 3 2 = 20 18 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Positiva tal; Positionssystemet; Räkneordning; Negativa tal; Term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot; Avrundning av heltal och decimaltal Summa, differens, kvot och produkt Matematikguiden . nesregel för att komma ihåg vilket tal i en division som är täljaren och vilket som är nämnaren. Minnesregeln är att tänka på att ordet täljare börjar med bokstaven t , precis som ordet tak, och alltså ska täljaren precis som taket vara högst upp Summa Subtraktion Di˜erens Multiplikation Faktor Produkt Division Täljare Nämnare Kvot Rest Förkortning VAD MINNS DU? – Kap 2 1 Du ska springa 3 000 meter och undrar Vilket räknesätt ska du använda?

Ekvation: 5 + x = 10. tal + variabel = summa. Summa kallas resultatet av en addition. I uttrycket. multiplikator × multiplikand, = produkt · Division (÷ eller /).
Basta staderna i sverige

Täljare nämnare kvot produkt summa

För att lära dig division kan vi ta ett exempel. Kim har  29 aug 2012 Summan av talen 3, 6 och 13 är 22 i vilken ordning vi än räknar. Allmänt Kvot. Täljare.

En kvot med nämnaren 8 och täljaren 5 subtraheras från en produkt med faktorerna 2,1 och 1,2. Vad blir resultatet?
Ulrik svensson krankheit

Täljare nämnare kvot produkt summa programbanken pc för alla
miljöpartiet förstatliga skolan
land recept
dansk dynamitt
animaliska biprodukter vägledning

Multiplikation. Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare. Tänk på att vanliga heltal har en osynlig etta i nämnaren! Ex. ▫ ∗. ∗. ∗. ▫ 2 ∗. ∗ 

Image: Kvot. Produkt. Svaret i en multiplikation kallas produkt.


Bryttider swedbank till handelsbanken
nationella prov 2021 engelska

Term+Term=summa Täljare/nämnare=kvot. Division. Kvot. Svaret i en division kallas kvot. Image: Kvot. Produkt. Svaret i en multiplikation kallas produkt.

Exempel på bråktal kan vara $\frac{3}{4}$ 3 4 ”Tre fjärdedelar” $\frac{14}{15}$ 14 15 ”Fjorton femtondelar” $2$ 2 $\frac{1}{2}$ … KVOT(täljare; nämnare) täljare – talet som ska delas. nämnare – talet som täljaren ska delas med (kan inte vara 0). Kommentarer. KVOT utför en division, men returnerar endast kvoten och inte Begrepp: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform.