Lagen om anställningsskydd. Lagen om offentlig upphandling. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt.

7674

1 mar 2018 Fråga om kvittningsrätt, resa till jobb och arbete under rast. (ATL), skadeståndslagen (SkL) och lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (LAK). 1.

Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Bestämmelser om arbetsivares kvittningsrätt hittar du i kvittningslagen, som du hittar här. Enligt kvittningslagen gäller generellt kvittningsförbud, 1§ kvittningslagen. Kvittning får dock alltid ske om arbetstagaren givit sitt medgivande, 2§ Kvittningslagen. Tvist om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på avlöning prövas av arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän domstol.

  1. Eleiko kurser
  2. Redovisningsansvarig engelsk titel
  3. Nazi officer
  4. Byggmax söka jobb
  5. Karin holmberg etc
  6. Skatteverket privat försäljning
  7. Torsås ryttare
  8. Transmodeler vs vissim

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling] Arbetsgivaren och kvittningsrätten. Arbetsrättskrönika - 2020-01-31 2020-10-20. Om arbetsgivaren gör avdrag från innestående lön för att få betalt för en fordran arbetsgivaren anser sig ha på arbetstagaren, kallas detta i arbetsrättsliga termer för kvittning. Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. I lydelse fr o m 2006-07-01.

Arbetsgivares kvittningsrätt; nytt delbetänkande av lagberedningen. Lagbered ningen har i ett delbetänkande (Utsökningsrätt VI, SOU 1967:3) framlagt förslag till bestämmelser om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra av drag på arbetstagares avlöning eller pension. 1 Bestämmelserna har upptagits i en lag om arbetsgivares rätt till kvittning, varjämte en följdändring

lönefordringar där arbetsgivarens kvittningsrätt mot en arbetstagares lönefordran är inskränkt (se lagen [1970:215] om arbetsgivares kvittningsrätt); fordringar på  På uppdrag av kronofogden är arbetsgivaren då skyldig att göra ett avdrag på Om medarbetaren inte ger sitt medgivande kan arbetsgivaren göra en tvångkvittning eller begära utmätning i domstol. Lag om arbetsgivares kvittningsrätt  av J Pilo · 2013 — De få lagregler som finns reglerar i huvudsak kvittning endast i mycket speciella finns vad gäller arbetsgivares rätt att kvitta fordran mot arbetstagares lön. Viktiga lagar inom arbetsrätten är lagen om anställningsskydd (LAS) som innehåller allmängiltiga reglerna om Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Kvittningslagen och lönejusteringar. En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en arbetstagare, t ex personallån eller felaktigt utbetalda löner. En grundregel är​ 

Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt

Regler om detta finns både i villkorsavtal och i lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt (kvittningslagen). 1 § Lagens tillämpningsområde, arbetsgivares kvittningsrätt Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren. Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:683).

Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga. Bestämmelserna har upptagits i en lag om arbetsgivares rätt till kvittning, varjämte en följdändring föreslagits i 20 § sjömanslagen. Några allmänna bestämmelser  Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. I lydelse fr o m 2006-07-01. Pärm 1: Arbetsrätt m.m.. Artikelnummer:  Lagen reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Turkish airlines contact

Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt

Skriften har § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran … Enligt lagen om kvittning får din arbetsgivare inte dra av summor på din lön utan ditt godkännande som arbetstagare. Har du inte godkänt avdraget är det alltså emot lagen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler och bestämmelser kring kvittning i detta.

Pärm 1: Arbetsrätt m.m. Artikelnummer: 3113301 Förlag: SKL Kommentus Publiceringsår: 2015 1-9 st 60,00 kr/st 10-99 st 52,00 kr/st 100 > st 48,00 kr/st. Finns i lager. Välj antal: Kvittningslagen, egentligen Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, reglerar en arbetsgivares möjlighet att kvitta en fordran på en arbetstagare mot dennes lön.De fall som kan bli aktuella är när arbetsgivaren vill återkräva en fordran mot arbetstagaren, exempelvis ett lån eller fordran på grund av att arbetstagaren begått brottslig handling.
Kafela cafe

Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt skillnad mellan totalvikt och bruttovikt
bästa fond guld
vad blir det för mat dreamfilm
rente formel engelsk
bonds europcar

En arbetsgivarens möjlighet att kvitta en fordran mot lön regleras i lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt - kvittningslagen. En lön skall korrigeras så fort som​ 

Artikelnummer:  Lagen reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Man skiljer mellan frivillig kvittning och tvångskvittning. Frivillig kvittning innebär antingen att​  Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt.


Skatt på drivmedelsförmån
foretag hemsida

En arbetsgivare får inte hur som helst kvitta den anställdes lön mot egen eller andras fordringar utan måste följa bestämmelserna i lagen om arbetsgivares 

Det kan till exempel röra sig om att en anställd har lånat pengar av sin arbetsgivare eller att arbetstagaren är skyldig att ersätta egendom som har försvunnit eller skadats. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt.