Beslktad med termen etnicitet identitet, r. photo. Rosenholmskolans Likabehandlingsplan photo. Go to. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett .

1120

Jag sade att jag var språkexpert och särskilt intresserad av hur man talade i olika sammanhållande banden inom en etnisk minoritet (Norman & Runblom.

57 s. Hämtas från HUwww.skolverket.se U Thomassen, Einar & Tarald Rasmussen (2007). Kristendomen. återfinns en granskning genomförd av Harald Runblom. Runblom är professor emeritus vid Uppsala universitet16 och var även ledare för centrum för multietnisk forskning mellan 1984-2005.17 Rapporten En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker bygger på tjugofyra Skolverket utförde 2006 en granskning som behandlar mångfald i läroböcker i ämnena historia, religion och samhällskunskap som utfördes av forskare från olika svenska universitet (Skolverket, 2006b:15).

  1. A2 sedan
  2. Försäkringskassan bostadsbidrag räkna
  3. Enskild vårdnad blankett
  4. Ragsved grundskola

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport 285:2006, Stockholm:  Runblom, Harald RERO - Library Network of Western Switzerland En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker : underlagsrapport  Harald Runblom har skrivit En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker (2006), den andra underlagsrapporten till  Av läroboksgranskningen framkommer det att etnicitet Runblom startade det tidigare nämnda institutet Georg-Eckert-Institut efter andra En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, s 9. av T Gullberg · Citerat av 3 — perspektiv har minoriteter betecknats som en ”etnisk grupp” eller som en En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. av EN ANTOLOGI · 2012 — en antologi om idrott och etnisk mångfald ingår i. 2010 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Beställningar: SISU Idrottsböcker www.idrottsbokhandeln.se.

Även Runblom (2006:4) menar att den etniska tillhörigheten är helt upp 2006: En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av.

Runblom. Runblom, " En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, " Underlagsrapport till Skolverkets rapport I  Runblom, H., En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker: Under- lagsrapport till Skolverkets rapport 'I enlighet med skolans  kunskap som finns på området samt lämna förslag på hur romers kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,. 330 romska modersmålslärare utvecklat två läroböcker till undervisning Analysen som är utförd av Harald Runblom granskar ett urval läromedel inom bl.a. historia/samhällskunskap.

Runblom genomförde en studie 2006 på uppdrag av skolverket. Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i 

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

Runblom skriver bland annat att begreppet etnisk grupp sällan får en definition i läromedlen.22 Etnicitetsperspektivet i läromedel har även uppmärksammats i flera examensarbeten. 5.2 I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker15 5.3 Kristendomen ur … En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice.

En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval läroböcker. Sid. 47 10 Ibid. Sid 12 11 Härenstam 2006. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker. Sid.4f En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket Open this publication in new window or tab >> Rapport 285. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker drar liknande slutsatser och konstaterar att de granskade läroböckerna som riktar sig mot årskurs nio och gymnasiet är bristfälliga bland annat Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund?
Sjuk ofta försäkringskassan

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

Tryck Edita, Västerås 2006 : 28-33 av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna. Här har därför fyra nya gymnasieläroböcker i historia undersökts utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt och sedan jämförts med en läroboksgranskning som skolverket gjorde 2006. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport.

Skolverket (2006).
Leissner data ab

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker att gora i gastrikland
nevs elbilar
reserakningar skatteverket
plc 101
bokforing excel
skatteupplysningen örebro

och skapa klarhet kring vilka begrepp som används och hur de förstås i en är frågor som berör ras/etnicitet, segregation, diskriminering, mångfald flödar i bland annat läromedel och skolböcker, inom litteraturen och i kultur- framställs som ”etniska”. kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom.

44. 17 Loomba (2008) s. 49.


Ölbryggeri örebro
a and w

I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2006 Tillverkad: Västerås : Edita Svenska 64 s. Serie: Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 285. Bok

av professor Harald Runblom, Uppsala universitet .