Bouppteckningen visar att gården består av ett öresland från Herte 4 och 13 penningland av Herte sub sub 9 och att Per Andersson hade köpt det i november 1856 av sina föräldrar för en summa av 1233 riksdaler och det var det värderades till plus 33 öre.

5436

av B Franzén · 2006 · Citerat av 6 — Trender bland köpt och pantsatt attung, markland, öresland, örtugsland, penningland samt gård. 148. Fast egendom i svensk periferi: Jord i skånska mark samt i.

Persdotter var gravid innan hon gifte sig med Olsson. 95. Per Jonsson. Flösta nr 1 är ett skattehemman som år 1605 taxerades till 4 Öresland 12 Penningland. Per Larsson skriven som brukare av Flösta nr 1 år 1570-1604, Olof  Erik Ersson. Bonde bosatt och född 1858 å Arklo N:o 1.

  1. Uppsats exempel engelska
  2. Enkelt lantbröd
  3. Impingement syndrome i skulderled
  4. Media och kommunikation lund
  5. Postal truck
  6. Atlantis stad onder water
  7. Bilförsäkring under 25
  8. Skomaker bergen
  9. Insamlade engelska

Fyra öresland, 19 penningland… 1 markland 8 öresland 24 örtugland 192 penningland 1 öresland 3 örtugland 24 penningland 1 örtugland 8 penningland 1 Observera att marklandet och dess underavdelningar inte är arealmått, till skillnad från vad som är fallet i 1600-talets geometriska vidareutveckling av systemet, utan snarare en värdering Bonde i Mälbo nr 1 år 1659. Bosatt 1659 Mälbo nr 1, Hedesunda. Ett skattehemman i Vinnersjö som år 1605 taxerades till 2 öresland och 14 penningland. hemmanet delades på 1660 - talet i Mälbo nr 1 och Byn nr 4. Mälbo nr 1 är 3/4 delar av det ursprungliga hemmanet och taxerades efter delningen till 1 öresland och 22 1/2 penningland.

= 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland). I GEORG registreras jordetalen så noggrant som möjligt, i marklandets minsta fraktion . penningland. När jordetalen exporteras till Excel i GEORG görs en automatisk omräkning från penningland till . öresland. Byamål anger lantmätarna i alnar eller stänger och registreras därefter.

100 öresland och hvarje öresland i 100 penningland; att hvad som vid förvandling af vanliga underafdelningar af mantal till dessa nya öresland till byggnad å Ställföreträdare Övrigt (sort saknas) Mantal Öresland/penningland Procent Snesland/Bandland Öre,penningar Tunnland/Kappland Korg/Korgar  Fyra öresland, 19 penningland. Långhed sub13 Långhed 13, ”Hisved” En son i ”OlPers” bröt sig ur hemmanet Långhed 13 och  penningar ay 15 öresland jord i skålhamra i Fresta soolen mot östra dinden av byn". penningland totalt alltså 26 öres- och 1 penningland. Domkyrkans  Inskrivna servitut/övriga gravationer: Avtalsservitut Ledning.

Eskil Persson, som tidigare varit landbonde på Stornärby, brukar fr.o.m. 1614 och ännu 1620 halva hemmanet i Hamre, jämsides med Hans Persson. År 1619 finns bredvid Eskil Persson noterat: 'brukade Hans Persson hemmanet'. 1621 förestås denna del, vilken Eskil Persson tidigare brukat, av en Olof Bertilsson, som skötter sina 9 öresland och 12 penningland jord ännu 1631.

Öresland penningland

Namnet JonLars nämns första gången 1782. 8 2 S betyder sub, dvs under, dvs det anger att hemmanet är avstyckat från Långhed 4.

1562. Årlig ränta. Karl.
Förskola enskedefältet

Öresland penningland

Östg. Östergötland, Östergötland (county). 1, öresland, = 4 937, kvadratmeter, 1, kvadratmeter, = 0.0002, öresland 1, penningland, = 205.69, kvadratmeter, 1, kvadratmeter, = 0.0049, penningland. öresland i Hellberga, 14 örtugland i Balsta och 6 penningland i Eskilstuna socken i Österrekarne (härad), 16 örtugland i Hunsta, 2 öresland och 2 penningland  Den andre Jonas vår förfader tog namnet Söderlund. Karin dog 1849-01-19 av bröstinflammation.

"andelstalssort" : "Procent". }. penningland.
Gävle vuxenutbildning

Öresland penningland frakt paket schenker
sprak georgien
teoriprov jägarexamen
folkerettens grundprincipper
it marknaden 2021
transportstyrelsen certifikat flyg
skatteverket faktura

Skattetal: Öresland/penningland 0:2 1/2. Intresseanmälan. Förnamn * Efternamn * Meddelande. E-post * Telefon * Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos

1863 försåldes ytterligare 18 1 öresland = 24 penningland. Öresland är en skattebenämning som  Markland 1 Markland = 39 493 Kvadratmeter 1 Markland = 3,9493 Hektar 1 Markland = 8 Öresland 1 Markland = 24 Örtugland 1 Markland = 192 Penningland AreaEdit. Historical units. kannland · kappeland · spannland · tunnland · pundland · dalerland · markland · öresland · örtugland · penningland.


Sofie thörnberg blogg
signhild olsson

Jorden var bebyggd med en stuga och en bod, som hustru Ingrid tog med sig härifrån. Samtidigt köpte han 2 öresland 6 1/2 penningland av Olof Spennings tre döttrar, Anna i Ortala och Karin och Malin i Mälby, för vilken deras »fäders jord i Mälby» han erlade till vardera 8 mark penningar och ett huvudklädeslärft.

Det beskriver markland: öresland: örtugland: penningland  Ett frälsehemman i Sevalbo som år 1605 taxerades till 6 öresland och 6 penningland. Hemmanet delades i slutet av 1600-talet i Sevalbo nr 1 och Sevalbo nr 2. Ett skattehemman i Berg som år 1605 taxerades till 3 öresland och 20 penningland. Hemmanet delades omkring år 1670 i Berg nr 7 och Berg nr 8. Berg nr 7 är  1 Markland 8 Öresland 8 1 Öresland = 3 Örtugsland 1 1 Örtugsland = 8 Penningland = 13 eller 1022 kappland . 1 På andra ställen åter , egentligen i Götha rike  År 1623 har byn en gård om 12 och en om 6 öresland, båda av skattenatur. På 1636 års karta, 192 penningland = ca 24 tunnland.