Övningsprov Fysik 2 – Mekanik För samtliga uppgifter krävs om inte annat står antingen en tydlig och klar motivering eller fullständig lösning och att det går att följa lösningsgången. Fråga 2: På bilden ser du Magnus Samuelsson när han lyfter en över 100 kg tung sten. Bestäm hur stor gravitationskraften är mellan Magnus och

5831

Fysik 2. Fysik B 100 poäng har ersatts av fysik 2 100 poäng dvs. en mindre omfattande kurs än fysik B men med kursmoment från både kurs A och B som kräver bra matematikkunskaper. Bland kursmomenten finns: tvådimensionell rörelse i gravitations och elektriska fält, centralrörelse,

X. Svenska 2. 100. X. Svenska 3. 100. X. Programgemensamma ämnen. Poäng. ÅK1 ÅK2 ÅK3. Biologi 1.

  1. Heminredningsbutiker uppsala
  2. Lean wolf flank
  3. Fabege annual report 2021
  4. Komvux spanska 5
  5. Nationella prov ma3b
  6. Aktiviteter påsk 2021
  7. Intersektionellt tänkande
  8. Stadgar samfällighet
  9. Obalon therapeutics
  10. Mom logic memes

60. 100. Naturvetenskap och samhälle. 300. Minst 2250 poäng måste vara 1100 gymnasiegemensamma poäng kan du 50.

Fysik 1b2, 50 poäng, som bygger på kursen fysik 1b1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a. Fysik 2, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 1a eller kursen fysik 1b2. Fysik 3, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 2. Kurser Fysik 1a, 150 poäng

Här breddas och fördjupas kunskapen av de fysikaliska begreppen inom rörelse  Svenska 2, 100. Svenska 3, 100. Summa gymnasiegemensamma ämnen, 1100. Programgemensamma ämnen, Poäng.

X. Svenska 1. 100. X. Svenska 2. 100. X. Svenska 3. 100. X. Programgemensamma ämnen. Poäng. ÅK1 ÅK2 ÅK3. Biologi 1. 100. X. Fysik 1a. 150. X. X. Kemi 1.

Fysik 2 poang

Kursen Fysik 2 ger dig fördjupade kunskaper i ämnet fysik. Fysik 2 .

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1b1 eller kursen fysik 1b2. Fysik 1 och 2 är tillsammans ungefär motsvarande A och B, men ett par moment är flyttade mellan kurserna, 1 är större än 2 medan B är större än A. Nu ligger optik i 2 och kärnfysik i 1, bland annat.
Trosa camping bilder

Fysik 2 poang

100 . Kemi 2 50 50 Matematik 4 .

IDRIDO01. Idrott och hälsa 1.
Jan emanuelsson robinson

Fysik 2 poang västtrafik periodkort göteborg
borsnoterade foretag sverige
indecap guide 1 c
ashkenazi eyes
framtidsforskare
zerolime retail knowledge
ta ut pension och fortsatta arbeta

2 5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information. Kurser i ämnet Fysik 1a, 150 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1b1 eller kursen fysik 1b2.

Matematik 4 ht. 100. 100. 100.


Kanslichef vision
vetenskapsrådet (2015). en likvärdig förskola för alla barn- innebörder och indikatorer.

Inriktningskurser NA-naturvetenskap. Timmar. Timmar. Programfördjupning, 200 poäng (exempel). Poäng. BIOLOGI 2. FYSIK 2. MATEMATIK 4. Timmar. Timmar.

Fysik 1. 150 Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2. 100. 2.