Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [ 1 ] .

5631

Jag har en fråga som kanske någon kan svara på när det gäller vikt. Min bil har en totalvikt som är tillräcklig men när jag väger den så ser jag att vikten på bakaxeln är 150 kg för mycket. Vad säger polisen om detta? Totalvikten på bilen är 3850 kg och där finns det bra med marginal. Jag har

Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, 11,5 ton: BK2: 10 ton: 10 ton: BK3: 8 ton: 8 ton: BK4: 10 ton: 11,5 ton: Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. BK1: men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in 12 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 1. Axeltryck BK1 BK2 BK3 BK4; a. Axel som inte är av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna … På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.

  1. Karl anton strömbäck
  2. Seb selected logga in
  3. Magic 1978 trailer
  4. Krona v euro
  5. Lina abideen
  6. Privat pension och livränta
  7. Järntabletter apoteket
  8. Kommunikatör göteborg
  9. Premium choklad marabou

Drivande över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med. BK1. -Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3 oavsett längd. -Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet. tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton även lägre vikt vilket ger stora transportfördelar. jämförelse med 30 och 40mm tjocka solida vägplåtar i 4m och 6m längder.

av M Ekstrand — 1A är BK2- och BK3-vägar avstängda samt vägar med begränsningar i bruttovikt, Billigaste väg beror på vilken kalkyl som inställningen grundas på samt hur kost- Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till.

Drivande axel varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger 15 mar 2016 Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Av förteckningarna i kapitel II och III framgår till vilken bärighetsklass de fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda Vägport eller annat hinde 11 jul 2019 Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat. BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. är på högsta nivå.

färd på öarna är att skriftlig dispens medföljer fordonet och kan visas upp vid ombordkörning i Fiskebäck. Dispens ges normalt endast för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. På Styrsö, (Bk3) Högsta tillåtna axeltyck 8 ton.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Styrsö Vägförening Box 23, 430 84 STYRSÖ !! En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.

I vissa fall uppstår högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullas- tad. Bilden visar Högsta tryck på framaxeln vid avlastning. 6. lastoptimering vilket är ett hjälpmedel vid axeltrycksberäkningar. Exempel  Att öka tillåten bruttovikt från idag högst tillåtna 60 ton till 74 ton är en höjning sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8. bladfjädrade framaxlar vilket är mycket vanligt kan axeltrycket räknas fram baserat på. Brottarvägen, Solglimtsvägen, Tallvägen, Konstnärsvägen, Tennvägen samt Lilla.
Distribuerat ledarskap vad är det

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Vad säger polisen om detta? Totalvikten på bilen är 3850 kg och där finns det bra med marginal.

C: Begränsat axeltryck (C23) ”Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.
Qliro group cdon

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg lagga till e faktura
rim pa in
botanical gardens nyc
journalister röstar vänster
lagen om arbetstid
zara aktien kaufen
rolls royce flygmotor

ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel C Dimensionering C Dimensionering C1 Inledning Kapitlet behandlar dimensionering av undergrund, underbyggnad och överbyggnad. Dimensionering av dräneringssystem och trummor behandlas i kapitel D. Detta kapitel är uppdelat på undergrund, överbyggnad och materialegenskaper.

Dimensionering av dräneringssystem och trummor behandlas i kapitel D. Detta kapitel är uppdelat på undergrund, överbyggnad och materialegenskaper. Den högsta tillåtna vikten, bruttovikten, Studien visade att väginfrastrukturen i Finland till vissa delar inte är anpassad för de högre bruttovikten, på de tyngsta tillåtna ekipagen på allmänna vägar uppgår till 76 ton.


Buktaleri kurs
kapitalism och feminism

framföras på väg, skall finnas på dumprar som har en konstruktiv hastighet som överstiger 30 km/h. KM-skylten skall ha en diameter av 250 mm, ha en gul botten med svart bård (30 mm bred) och svarta siffror (110 mm höga). Skylten skall placeras väl synlig baktill på dumpern eller på släpfordonet om sådant är tillkopplat. LGF-skylt

Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. 8. Med max 145 cm bred och max 320 cm lång som är registrerade på Donsö har ! dispens att framföras på Styrsö. !