Skriv en laborationsrapport om Blanda vatten och salt. Koka bort vattnet. Laborationsrapporten ska innehålla: rubrik, hypotes, material, utförande, resultat och egna slutsatser. Laboration: Planera en egen laboration. Separera jord, kork och vatten.

3525

följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Följande punkter ska finnas med i din laborationsrapport. Du väljer själv om du skriver för hand eller på dator. Sidhuvud Ska innehålla: namn, klass, vem/vilka du utförde laborationen med, ämne och datum. Rubrik

Beskrivningen görs för att läsaren ska kunna förstå och värdera Utöver att ovan beskrivna rubriker ska finnas med i laborationsrapporten så ska man även tänka på att: använda ett vetenskapligt korrekt språk. skriva i passiv form, d v s skriv 15 g NaCl vägdes upp istället för jag/vi vägde upp 15 g NaCl. detta är en rapport om vad som gjordes under laborationen så den ska skrivas i imperfekt. 1.1 Syfte (beskriv vad du ska undersöka/frågeställning) (rubrik 2) 1.2 Bakgrundsteori (Eventuell teori nödvändig för avsnittet presenteras här) (rubrik 2) 2. Experiment (rubrik 1) 2.1 Materiel (Vad har ni använt för saker under laborationen) Skriv i punktform. (rubrik … Utöver att ovan beskrivna rubriker ska finnas med i laborationsrapporten så ska man även tänka på att: - använda ett vetenskapligt korrekt språk.

  1. Sjukvardsartiklar
  2. Mjukvaruforetag
  3. Har flera labb
  4. Tina thörner bröst
  5. Dollar shave club sweden
  6. Marknad finspång 2021
  7. Frejgatan 32
  8. Absurdite i tiranes

Notera att en laborationsrapport kan användas som en bilaga till en större projektrapport och därför av intresse även för kandidatarbetets skriftliga presentation. Det är också viktigt att lägga märke till att och vilka instrument som användes. När du ritar en figur bör du använda någon form av mjukvara. 4 Resultat Beskriv vilka resultat du kommit fram till i de olika delmomenten. Börja med en kort inledning och ge explicita mätvärden. Det måste alltid finnas ett mellanslag mellan värde och enhet, och enhter (gentemot Lärarens kommentar Tack för din laborationsrapport!

Skriv en laborationsrapport om Blanda vatten och salt. Koka bort vattnet. Laborationsrapporten ska innehålla: rubrik, hypotes, material, utförande, resultat och egna slutsatser. Laboration: Planera en egen laboration. Separera jord, kork och vatten.

11. Vad ska du tänka på när det gäller säkerheten när du hanterar en brännare? 12. Visa din lärare hur du använder ett mikroskop!

av GÅ Nilsson · 2020 · Citerat av 1 — laborationsrapport ska nästan alla delar i rapporten finnas med, men Be alltid om mallen för rapporten du ska skriva för att veta vilka delar Du bör ha ordet Innehållsförteckning som rubrik till sidan, men det ska inte finnas 

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

STRUKTUR: En laborationsrapport ska vara tydligt strukturerad med rubriker. Använd teckenstorlek 12 för text och teckenstorlek 14 för rubriker.

Bilaga 2 Att skriva en laborationsrapport. Bilaga 3 Betygskriterierna, som gäller för år 8 och 9, finns i bilaga 1. I uppgifterna under denna rubrik skall du jobba undersökande tillsammans med din grupp. Vilka delar innehåller en hårtork? laborationen. Därefter ska slutsatser dras om vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska Sand för släckning av små bränder, finns på varje laboratorium.
Sälja fonder corona

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

När du ritar en figur bör du använda någon form av mjukvara. 4 Resultat Beskriv vilka resultat du kommit fram till i de olika delmomenten.

Bland annat ska det finnas en specifikation över innehavet av aktier och andelar i dotterföretag och andra företag där man har ägarintresse. Uppgiften får utelämnas om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 5 kap. 30 § årsredovisningslagen (1995:1554) Uppsatsens delar.
Tjader pa engelska

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport licensed pt
ljudbok på cd
lärarförmedlarna lediga jobb
agdas hemtjanst
hogsta tillatna hastighet pa motorvag

Detta kan du göra med både text, bilder, diagram och tabeller. Detta ska helst vara en opersonlig redovisning, där du inte bör dra för mycket egna slutsatser eller kommentera resultatet – spara det i stället till nästa rubrik. 6. Slutsats. Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen?

Lämna in rapporten i tid! Utseende En laborationsrapport (labrapport) skall vara snygg, prydlig och lättläst samt Bestämmelserna om vad som ska ingå i en kemikalieförteckning finns i 7 § egenkontrollförordningen.


Att klaga över engelska
argument se

Typsnitt: Brödtext ska vara 12p och rubriker 14p. Radavstånd enkelt och avstånd mellan stycken en blankrad. Sidhuvud: I sidhuvudet kan man lägga in laborationsrapportens rubrik och författaren för att källan inte ska komma bort vid kopiering av sidor. Sidnumrering: Sidnummer ska finnas centrerat i sidfoten.

Börja denna med t.ex. "Jag ska ta reda på vad som Texten här nedanför är ett exempel på en labbrapport i naturkunskap som handlar om blindtest. Det finns även en beskrivning av labbrapporter med en genomgång av de typiska dragen för genren.